SİNOP'UN COĞRAFİ KONUMU

Sinop, Karadeniz kıyı şeridinin kuzeye doğru en çok sivrilerek uzanmış bulunan Boztepe Burnu ve Yarımadası üzerinde kurulmuştur. 41o 12' ve 42o 06' kuzey enlemleri ile 34o 14' ve 35o 26' doğu boylamları arasında yer alır.

İlin yüzölçümü 5862 km2 olup il bu yüz ölçümünle %0.8'ini kaplar. Batısı Kastamonu, güneyi Çorum, güneydoğusu Samsun illeri, kuzeyi ise Karadeniz ile çevrilidir. 475 km. uzunluğundaki sınırlarının 300 km.si kara, 175 km.si ise deniz kıyısıdır.

Sinop, Karadeniz kıyı şeridinin kuzeye doğru en çok sivrilerek uzanmış bulunan Boztepe Burnu ve Yarımadası üzerinde kurulmuştur. 41o 12' ve 42o 06' kuzey enlemleri ile 34o 14' ve 35o 26' doğu boylamları arasında yer alır.

İlin yüzölçümü 5862 km2 olup il bu yüz ölçümünle %0.8'ini kaplar. Batısı Kastamonu, güneyi Çorum, güneydoğusu Samsun illeri, kuzeyi ise Karadeniz ile çevrilidir. 475 km. uzunluğundaki sınırlarının 300 km.si kara, 175 km.si ise deniz kıyısıdır.

Dağlar denize paralel olarak uzanmış olup, kuzeybatıda yükselen dağlar Merkez İlçe sahillerine 9-10 km yaklaştıkça alçalır ve sahil ovaları meydana getirir. En yüksek tepeler Ayancık'ta Çangal (1.605 m.) ve Boyabat'ta Dranaz ( 1.345 m.)dır.

Boyabat- Durağan yöresindeki Kızılırmak vadisi dışında önemli vadi yoktur. Sinop ve Boyabat düzlükleri en önemli ova benzeri yerlerdir.

Önemli akarsulardan Gökırmak Boyabat ovasını sulayıp Kızılırmak'a karışır. Çatalzeytin, Ayancık, Karasu, Kanlıçay ( Güzelceçay) ve Kabalı çayları Karadeniz'e dökülür.

Şehrin biri kuzeybatısında, biri güneydoğusunda olmak üzere iki limanı vardır. Esas limanı, güneydoğudaki koyda bulunur. Kuzeybatısındaki Akliman ve Hamsaroz Koyu eski devirlerin barınak yerlerindendir.

Nüfusu 214.925 kişidir. (1997 nüfus sayımına göre) ilçeleri : Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Duragan, Erfelek, Gerze, Türkeli ve Saraydüzü'dür.

SİNOP HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ

                  
Sinop Şehri 
 
Sinop Adı Nereden Geliyor? 
 
Sinop'un Kronolojisi
 
Antik Çağda Sinop
 
Sinop'da Türk İdaresi Öncesi Dönem
 
Sinop'da Türk İdaresi Dönemi
 
Sinop'da Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi
 
Kurtuluş Savaşı'nda Sinop
 
Sinop Kibrit Fabrikası
 
Sinop'un Coğrafi Konumu
 
Sinop'un Jeolojik Yapısı
 
Sinop'un İklim ve Bitki Örtüsü
 
Sinop'un Yerşekilleri
 
Sinop'da Nüfus ve Yerleşim
 
Sinop'un İlçeleri
 
Kültürel Açıdan Sinop
 
Sinop'da Antikçağ Kültürü
 
Sinop Arkeolojisi
 
Festival ve Kutlamalar
 
Mir'atûl Memâlik - Seydi Ali Reis (Memleketlerin Aynası)
 
Folklörümüz
 
El Sanatları
 
Sinop Yemekleri
 
Sinop'da Turizm
 
Sinop'da Sağlık Kurum ve Kuruluşları
 
Sinop'da Eğitim


[ Ana Sayfa ]   [ Engin Altay Kimdir? ]   [ Basinda Engin Altay ]   [ TBMM Faaliyetleri  ]   [ Sinop CHP Örgütü ]   [ Sinop Hakkinda ]  
[ Fotograf Galerisi  ]   [  Videolar ]   [  Iletisim ]   [  Tasarım : G YAZILIM ]