Halk Eğitim Merkezlerinde SBS ve ÖSS'ye Yönelik Olarak Açılan Kursların Kapatılması ile ilgili Soru Önergesi

 25.12.2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

 

Engin ALTAY
Sinop Milletvekili

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünüzün18 Aralık 2008 tarih ve 7306 sayılı yazısında " Özel öğretim kurumları olan yerleşim birimlerinde açılan kurslar, alınan şikayet ve duyumlar nedeniyle eleştirilmiş ve Halk Eğitim Merkezlerinin Türkçe, Matematik gibi derslerde kurslar açamayacağı ilgili genelgelere dayandırılarak 31.12.2008 tarihine kadar kapatılması emredilmiştir". Aynı yazıda ÖSS ve kolejlere hazırlık, bursluluk ve yatılılık kurslarının da özel öğretim kurumlarının olmadığı yerlerde genel müdürlüğün izni ile açılabileceği ve öğrencilerden ekonomik durumunu belgelendirmeleri istenmektedir.
Döneminizde özel dershane sayısı ( 20007-2008 verileri itibariyle ) 6 yılda 2 122'den 4 031"e, öğrenci sayısı 606 522'den 1 122 861'e ulaşmıştır.

1. Halk Eğitim Müdürlükleri Türk eğitim sisteminin en örgütlü ve en donanımlı eğitim kurumlarıdır. Bütün il ve ilçelerimizde örgütlü bu kurumların, çok düşük ücretlerle yoksul kesimlere yönelik kurslar açması sizi rahatsız mı etmiştir?
2. Dönemizde çok sayıda açılan özel dershaneler, öğrenci yetersizliği nedeniyle bakanlığınıza bu kursların kapatılması yönünde bir telkinleri olmuş mudur? Yazıda ifade edildiği şekliyle "duyumlara göre" böyle bir karar almak rasyonel midir?
3. İlköğretim ve lise çağındaki çocukların ekonomik olarak dershaneye gidecek güçlerinin olmadığını, yoksul olduklarını belgeleyerek genel müdürlüğünüzün izniyle açılabilecek kurslara başvurmasının psikolojik boyutunu düşündünüz mü?
4. Eğitim-öğretim yılı başından bugüne kadar kaç Halk Eğitim Merkezinde kurs açılmıştır? Açılan kursların dal ve branşlara göre isimleri nelerdir? Bu kurslardan kaç öğrenci yararlanmaktadır? Kursların kapatılması sonucu mağdur olacak bu öğrencilere yönelik bir çalışmanız var mıdır?